Κλήμης Λαζαρίδης

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι στόχοι εκμάθησης ξένων γλωσσών στις μέρες μας είναι ουσιαστικά δύο: κατ’αρχήν η ικανότητα των παιδιών να μπορούν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα λειτουργικά, σε πραγματικά πλαίσια ζωής και κατά δεύτερον η απόκτηση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας ή αλλιώς πτυχίων που θα τους εξασφαλίσουν εφόδια για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Όπως σε όλες τις επιστήμες, έτσι και στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών, έχουν σημειωθεί θεαματικές εξελίξεις τα τελευταία 10-15 χρόνια. Πιο παλιά η ξένη γλώσσα αντιμετωπιζόταν ως ένα σύνολο γραμματικών κανόνων και συντακτικών στοιχείων που έπρεπε να διδαχθούν οι μαθητές σε θεωρητικό επίπεδο και κακής κατά λέξη μετάφρασης. Αποτέλεσμα: ο μαθητής να ξέρει για τη γλώσσα αλλά να μην μπορεί να επικοινωνεί στη γλώσσα. Είναι πολύ γνώριμα σε όλους σχόλια όπως “Είμαι πολύ καλός στη γραμματική αλλά δεν μπορώ να συνεννοηθώ”.

Το κλειδί της επιτυχίας του δικού μας σχολείου ήταν και είναι ότι καταφέρνουμε μέσα από τη κατάλληλη μεθοδολογία και σύστημα να αποφύγουμε αυτές τις παγίδες και να καταστήσουμε τους μαθητές ικανούς, να επικοινωνούν αποτελεσματικά από το πρώτο κιόλας χρόνο φοίτησής τους! Δηλαδή πετυχαίνουμε τον ιδεώδη συνδυασμό εκμάθησης της γραμματικής της γλώσσας και της ουσιαστικής επικοινωνίας. Εξάλλου η επανειλημμένη συντριπτική επιτυχία των μαθητών μας στις εξετάσεις από το 1966 έως σήμερα, αποδεικνύει την ορθότητα των επιλογών μας.