Κλήμης Λαζαρίδης

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Το μάθημα χωρίζεται σε τρία μέρη:

α) Επίλυση αποριών και εξέταση προετοιμασίας εργασίας στο σπίτι, που ανάλογα με το επίπεδο περιλαμβάνει αντιγραφή (στις πρώτες τάξεις), ασκήσεις γραμματικής και κατανόησης κειμένου. Έπειτα οι μαθητές εξετάζονται κάθε φορά γραπτώς στο λεξιλόγιο και στην ορθογραφία. Επίσης εξετάζονται προφορικά σε διάλογους που έχουν μάθει απ’ έξω γιατί θεωρούμε ότι η απομνημόνευση μικρών διαλόγων βοηθάει στην απόκτηση ευχέρειας στον προφορικό και γραπτό λόγο. Όλο το γλωσσικό υλικό που δίνεται στους μαθητές είναι αυθεντικό, ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες τους.

β) Για την καλύτερη εμπέδωση του υλικού αυτού μετά από τις μηχανικές ασκήσεις προχωρούμε σε πιο δημιουργικές δραστηριότητες ανάλογα με το επίπεδό τους π.χ. οι μαθητές καλούνται να παίζουν κάποιο ρόλο, να προσποιηθούν ότι βρίσκονται σε κάποια κατάσταση που χρειάζεται λύση, να οργανώσουν ερωτηματολόγια να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς, να επεξεργάζονται οπτικό υλικό, να συμπληρώνουν κενά σε τραγούδια, να συμμετάσχουν σε ανοικτές συζητήσεις κλπ.
Σε όλες αυτές τις δραστηριότητες οι μαθητές δουλεύουν σε ζεύγη ή ομάδες υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη του καθηγητή.
Κατόπιν γίνονται ασκήσεις ακουστικής με τη χρήση CD βασισμένες στο αντίστοιχο βιβλίο. Επίσης οι μαθητές ξεκινούν έκθεση από τις πρώτες κιόλας τάξεις, προσαρμοσμένη βέβαια πάντα στο επίπεδό τους.

γ) Στο τελευταίο στάδιο του μαθήματος ο καθηγητής παραδίδει το καινούργιο γλωσσικό υλικό, δίνει το λεξιλόγιο των κειμένων, εξηγεί τα νέα γραμματικά φαινόμενα και τέλος δίνει την αντίστοιχη εργασία για το σπίτι. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι υπάρχει ξεχωριστή ώρα γραμματικής.


Η φοίτηση σε όλες τις τάξεις ξεκινά στα μέσα του Σεπτεμβρίου, εκτός από τα τμήματα Lower B2 Δεκεμβρίου και Proficiency Δεκεμβρίου που πάντα ξεκινούν νωρίτερα. Τα μαθήματα ολοκληρώνονται στο τέλος Μαΐου.

Τα προτεινόμενα πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας Αγγλικών είναι: Cambridge, Michigan, ESB στο επίπεδο B2 (Lower), C1 και C2 (Proficiency). Όλα, παρά τις διαφορές στο format τους, είναι εξ’ ίσου αναγνωρισμένα πιστοποιητικά.

Το FCE είναι πτυχίο γλωσσομάθειας του πανεπιστημίου Cambridge. Αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 (Lower) του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τις σύγχρονες γλώσσες.

Το CPE είναι πτυχίο πτυχίο γλωσσομάθειας του πανεπιστημίου Cambridge. Αντιστοιχεί στο
επίπεδο C2 (Proficiency) του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τις σύγχρονες γλώσσες.

Είναι το ECCE (B2-Lower), το ALCE (Advanced Level Certificate in English) και το ECPE (C2-Certificate of Proficiency in English).

Είναι από τους μεγαλύτερους πιστοποιημένους εξεταστικούς φορείς της Μεγάλης Βρετανίας. Παρέχει εξετάσεις στα επίπεδα: B1, B2 (Lower), C1, C2 (Proficiency)

Διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, κάθε Δεκέμβριο και Μάϊο. Στο σχολείο μας λειτουργούν τμήματα προετοιμασίας των μαθητών για τις ημερομηνίες που θα επιλέξουν.

Η πιστοποίηση διαρκεί για πάντα αφού δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης. Τα πτυχία τύπου IELTS, TOEFL κλπ που απευθύνονται σε εκείνους που σκοπεύουν να ενταχθούν σε πανεπιστημιακά προγράμματα του εξωτερικού, έχουν συγκεκριμένη διάρκεια.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Καλεστε μας