Κλήμης Λαζαρίδης

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΡΩΣΙΚΑ

Μια γλώσσα που σίγουρα ανοίγει δρόμους όσον αφορά τα επαγγελματικά. Ταυτόχρονα είναι μια γλώσσα που μπορεί κανείς να μελετήσει για να διευρύνει τους προσωπικούς του γνωσιακούς ορίζοντες.