Κλήμης Λαζαρίδης

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Με ιστορία και εμπειρία που ξεκινάει από το 1966 και μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, το κέντρο Ξένων Γλωσσών «Κλήμης Λαζαρίδης», ή όπως έλεγαν και συνεχίζουν να λένε οι μαθητές «Κλήμης», διδάσκει σε παιδιά (και μεγάλους) χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους και μέσα. Τα αποτελέσματα της δουλειάς μας αντικατοπτρίζονται στις επιτυχίες των μαθητών μας.

Οι στόχοι μας όσον αφορά την εκμάθηση ξένων γλωσσών είναι δύο: α) η ικανότητα των παιδιών να μπορούν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα λειτουργικά, σε πραγματικά πλαίσια ζωής και β) η απόκτηση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας (πτυχίων) που θα τους εξασφαλίσουν εφόδια για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Για αυτό το λόγο, φροντίζουμε ώστε η επικοινωνία μέσα στην τάξη να γίνεται μόνο στην ξένη γλώσσα. Ειδικά στα μικρότερα επίπεδα ο καθηγητής γίνεται κατανοητός μέσα από κινήσεις, εικόνες, κάρτες με λέξεις και ενθαρρύνει τα παιδιά να επαναλαμβάνουν έως ότου να μπορέσουν αυθόρμητα να χρησιμοποιήσουν το γλωσσικό υλικό που τους δίνεται.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Καλεστε μας