Κλήμης Λαζαρίδης

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ

Η γλώσσα των τεχνών μπορεί να μην αποτελεί πια τη δεύτερη επιλογή γονιών και παιδιών, διατηρεί όμως τη σημαντικότητά της και την αίγλη της.

Πολλά παιδιά έχουν πια τη Γαλλία ως προορισμό σπουδών και έτσι η καλή γνώση της γλώσσας είναι απαραίτητη.