Κλήμης Λαζαρίδης

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Η γλώσσα που χρησιμοποιείται σε όλο τον πλανήτη και αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα και ξεκλειδώνει όλες τις συνομιλίες σε όλο τον κόσμο. Τόσο απαραίτητη όσο και τα Ελληνικά. Το ποσοστό επιτυχίας του σχολείου μας στις εξετάσεις αγγλικών, μιλά από μόνο του, 100%!

Στο σχολείο μας λειτουργούν όλα τα τμήματα βάσει των προδιαγραφών που έχουν τεθεί διεθνώς.

Προσφέρονται ειδικά τμήματα ενηλίκων ή ιδιαίτερα μαθήματα ενηλίκων για όσους χρειάζονται μεγαλύτερη ευελιξία στα ωράρια.